UPDATED. 2024-07-17 17:38 (수)

XRP hỗ trợ nền tảng cho vay phổ biến ‘CreditFi Finance’
상태바
XRP hỗ trợ nền tảng cho vay phổ biến ‘CreditFi Finance’
  • 블록체인투데이
  • 승인 2023.11.21 19:48
이 기사를 공유합니다

Creditifi Finance đã thông báo vào ngày 20 (giờ địa phương) rằng họ đã tích hợp được với Sổ cái XRP (XRPL).

Sự tích hợp này nhằm mục đích tận dụng cơ sở hạ tầng đã được thiết lập của XRPL để cung cấp cho người dùng nhiều lựa chọn tài chính hơn trong không gian tiền điện tử.

Theo thông báo, sản phẩm nền tảng XRPL mới nhất sẽ cho phép người dùng tham gia cho vay thanh khoản ngắn hạn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Châu Âu. Sáng kiến ​​này được thiết kế để giúp các doanh nghiệp này quản lý chi phí cố định hiệu quả hơn.

Creditify sử dụng một công cụ đánh giá rủi ro và hợp tác với Experian để tiến hành chứng thực và được cho là chưa gặp phải một vụ vỡ nợ nào cho đến nay. Sản phẩm phản ánh nỗ lực cân bằng cung cầu vốn dự phòng trên thị trường, mang đến cho người dùng trên toàn thế giới khả năng tiếp cận các cơ hội cho vay thực sự.

Ivo Grigoroff, Giám đốc điều hành của CreditFiy cho biết: “Sản phẩm này thể hiện sự theo đuổi liên tục của chúng tôi để dẫn đầu và đổi mới trong việc cung cấp các sản phẩm đầu tư đặc biệt. Bằng cách kết hợp hỗ trợ cho stablecoin, chúng tôi đang cung cấp cho người dùng nhiều sự lựa chọn và tính linh hoạt trong DeFi và chuyển hướng sang các khoản đầu tư nhấn mạnh vào mức độ bảo mật và minh bạch cao nhất,” ông giải thích.

 


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
주요기사
이슈포토