UPDATED. 2023-12-08 17:59 (금)


70 triệu ARB airdrop chưa có người nhận được chuyển về kho bạc Arbitrum
상태바
70 triệu ARB airdrop chưa có người nhận được chuyển về kho bạc Arbitrum
  • 블록체인투데이
  • 승인 2023.09.25 16:12
이 기사를 공유합니다

69.448.385 ARB chưa được claim từ đợt airdrop tháng 03/2023 đã được chuyển về kho bạc của Arbitrum DAO.

Theo thông báo mới nhất, Arbitrum DAO sau khi thông qua đề xuất AIP-7 đã thực hiện chuyển 69.448.385 ARB (56.5 triệu USD) từ hợp đồng token claim về lại kho bạc của quỹ. Đây là số ARB mà chưa có người claim từ đợt airdrop tháng 3 của dự án layer-2 này.

Theo đó, những ví chưa claim airdrop sẽ không còn có cơ hội để claim ARB của mình nữa.  

Vào thời điểm chuẩn bị airdrop, Arbitrum cho biết sẽ phát thưởng cho hơn 625.000 ví đủ điều kiện, với tổng phân bổ là 1,162 tỷ ARB, tương đương 11,62% tổng cung 10 tỷ ARB. 

Sau 1 ngày airdrop điên cuồng, dữ liệu Nansen chỉ ra vẫn còn hơn 320 triệu ARB chưa được claim thuộc về 190.000 địa chỉ hợp lệ, tương đương 30% người dùng chưa nhận token của mình. 

Hiện kho bạc của Arbitrum DAO đang có tổng 3.59 tỷ ARB, trị giá khoảng 2.92 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại. 

ARB đang có giá 0.81 USD, giảm từ khoảng giá 1 - 1.8 USD vào thời điểm phát airdrop .

Biểu đồ giá ARB/USDT chụp lúc 12:00 ngày 25/09 trên Binance

 

Tag
#ARB/USDT

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
주요기사
이슈포토