UPDATED. 2024-06-21 17:31 (금)

Bước tiến của Everscale vào thị trường Hàn Quốc
상태바
Bước tiến của Everscale vào thị trường Hàn Quốc
  • 블록체인투데이
  • 승인 2023.03.30 20:00
이 기사를 공유합니다

Everscale (CEO Sergey Shashev), một chuỗi mạng công cộng được phát triển với khả năng mở rộng chuỗi khối là giá trị cốt lõi của chính mạng này đã chính thức thâm nhập thị trường Hàn Quốc.

Everscale được niêm yết trên các sàn giao dịch hàng đầu thế giới, đã thiết lập chi nhánh tại Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Việt Nam, Singapore, Indonesia, Philippines và Malaysia, và đã chính thức bắt đầu tại Hàn Quốc, với niềm tin vào thị trường châu Á trong vài năm qua. Họ đặt mục tiêu tiếp tục cập nhật công nghệ của hệ điều hành của riêng mình và “bản địa hóa Everscale”. Để đạt được mục tiêu này, công ty đang phát triển nhanh chóng thông qua các liên minh chiến lược với nhiều công ty châu Á địa phương.

Everscale là một mạng phi tập trung có thể xử lý 65.000 giao dịch mỗi giây với phí giao dịch rất thấp. Năm 2022, Everscale phát hành dịch vụ e-mail dựa trên mã nguồn phân tán của chuỗi khối dựa và sự mở rộng của công nghệ Shading - Cơ chế xử lý nhanh và khả năng xử lý với số lượng lớn.

Everscale hướng đến mục tiêu cốt lõi là phát triển và sử dụng các chuỗi khối có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, chuẩn bị cho kỷ nguyên WEB 3.0 và để định cư thành công tại thị trường Hàn Quốc cũng như mở rộng nhanh chóng vào năm 2023 sẽ tăng tỷ trọng trong thị trường Hàn Quốc. Họ cũng dự định thiết lập và nội địa hóa dịch vụ thông qua hợp tác với nhiều doanh nghiệp, công ty Hàn Quốc.

 


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
주요기사
이슈포토